ชุดตรวจยาบ้า และ ผงขาว (เมทแอมเฟตามีน- มอร์ฟีน )
รายละเอียด :

ชุดตรวจกรองหาสารเสพติดชนิดเร็วเชิงคุณภาพแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับ ตรวจหาเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ในปัสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

บรรจุ  25 เทส/กล่อง

 

คุณสมบัติ        

  • สำหรับการตรวจร่างกายภายนอก     
  • ใช้หลักการทดสอบแบบ  Competitive  binding    
  • เป็นวิธีขั้นตอนเดียว       
  • มีความไวและความจำเพาะสูง