ชุดตรวจผงขาว (มอร์ฟีน)
รายละเอียด :

ชุดตรวจกรองหาสารเสพติดชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับ ตรวจหามอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ในปัสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น  1,000  นาโนกรัม/มิลลิลิตร รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

บรรจุ 25 เทส/กล่อง

 

คุณสมบัติ

  • สำหรับการตรวจร่างกายภายนอก
  • ใช้หลักการทดสอบแบบ Competitive binding assay
  • เป็นวิธีขั้นตอนเดียว
  • มีความไวและความจำเพาะสูง