เดลทริน (Deltamethrin 2.5%)
รายละเอียด :

เดลทริน 25      เป็นสารกำจัดแมลงสูตรเข้มข้นที่มีสารออกฤทธิ์  คือ เดลต้าเมทธิน  2.5% W/V  จึงมีประสิทธิภาพสูง

                          ในการกำจัดแมลงบิล และ แมลงคลาน

                          เหมาะสำหรับการนำไปใช้กำจัดแมลงที่เป็นปัญหาทั้งในบ้านเรือน อาคาร และ สถานที่ต่าง ๆ เช่น

                          โรงพยาบาล ,โรงเรียน ,โรงแรม ,ภัตตาคาร ,ฟาร์มปศุสัตว์ ,คลังสินค้า,โกดังเก็บผลิตผลการเกษตร

วิธีการใช้           เครื่องพ่นหมอกควัน     เดลทริน 25  ในอัตราส่วน   1  ลิตร ผสมน้ำมันดีเซล  250  ลิตร

                          เครื่องพ่น  ULV           เดลทริน 25  ในอัตราส่วน   1  ลิตร ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล  45  ลิตร