ชุดตรวจยาบ้า ( เมทแอมเฟตามีน )
รายละเอียด :

ชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับ ตรวจหาแอมเฟตามีนในปัสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น  1,000  นาโนกรัม/มิลลิลิตร รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

บรรจุ 25 เทส/กล่อง

 

คุณสมบัติ

  • สำหรับการตรวจร่างกายภายนอก
  • ใช้หลักการทดสอบแบบ Competitive binding
  • เป็นวิธีขั้นตอนเดียว
  • มีความไวและความจำเพาะสูง