ชุดตรวจเคตามีน
รายละเอียด :

ชุดตรวจหาสารเสพติดเคตามีน  สามารถตรวจพบเคตามีน  และเมตาบอไลท์ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม / มิลลิลิตร

อ่านผลการทดสอบด้วยตาเปล่า ภายในเวลาเพียง 5 นาที

บรรจุ  40 เทส / กล่อง

 

คุณสมบัติ

     -  สำหรับการตรวจร่างกายภายนอก

     -  ใช้หลักการทดสอบแบบ  Competitive  bindinding  immunoassay

     -  เป็นวิธีขั้นตอนเดียว

     -  มีความไวและความจำเพาะสูง