ยาพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :

วัคซีนใช้ฉีดใต้ผิวหนัง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า