มอสด๊อป ทีบี
รายละเอียด :

สารไดฟลูเบนซูรอน ( diflubenzuron 13.33%  w/w )

ประโยชน์  :  ใช้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง โดยยับยั้งการลอกคราบของลูกน้ำยุง ได้นาน 3 เดือน

วิธีใช้  :  ใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ำใช้หรือภาชนะที่มีน้ำขัง  เช่น ตุ่ม หรือ โอ่ง  เพื่่อกำจัดลูกน้ำยุง  ใช้ในอัตรา 1 เม็ด (300 mg ) ต่อน้ำ 200 ลิตร

ขนาดบรรจุ  :  แผงละ 10  เม็ด  ( 50 เม็ด / กล่อง )