โควิด - 19 เบสต้าแควม-เอส
รายละเอียด :

ใช้ฆ่าเชื้้อแบคทีเรีย และ ไวรัสโควิด-19   ไข้หวัดนก   มือปากเท้าเปื่อย  บรรจุขวด 1 ลิตร