ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส Altra Clean-A
รายละเอียด :
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสประสิทธิภาพสูง โดยมีสารออกฤทธิ์และสารลดแรงตึงผิวผสมอยู่
ในเนื้อเดียวกัน เพื่อสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ได้แก่ ไข้หวัดนก (H5N1) , โรคซาร์ส (SARS),
ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1), ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ฯลฯ แอลตร้าคลีน-เอ ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้
อย่างรวดเร็วในทุกๆ สภาพพื้นผิวและที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง
และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด