ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โปรเบท
รายละเอียด :

ทรายเคลือบสารทีมีฟอส (TEMEPHOS)   1%  W/W  SG

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ยุงลำคาญ  และ ยุงก้นปล่อง  ที่มีคุณภาพ  โดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008 ,  ISO 14001: 2004  ,   มาตรฐาน  GMP